Projectomschrijving

De interventie Mini Gewichtige Gezinnen is een interventie gericht op kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar met een (hoog) risico op overgewicht. In 2016 is deze interventie in Rotterdam Charlois uitgevoerd bij zes groepen. Deze doelgroepen bestonden voor een groot deel uit kinderen (en ouders) met een niet Nederlandse achtergrond. Deze doelgroep is lastig bereikbaar, zeker als de insteek medisch is (verwijzing vanuit eerstelijns zorg en gericht op meetbare afname overgewicht). Bij de uitvoering van de interventie is voornamelijk de aandacht besteed aan voorlichting en het plezier en gemak van een gezonde leefstijl. Via een train-de-trainer programma zijn deelnemers uit de doelgroep geholpen om zelf lotgenoten te helpen bij een betere leefstijl. Als de interventie te medisch wordt ingestoken (medische professionals) dan wordt het lastig om hem na afloop van de uitvoeringsperiode te continueren. Vaak blijft dan de voorlichting en samen bewegen of koken over. De inzetbaarheid van de vrijwilligers is afhankelijk van hun eigen beschikbaarheid en de mate waarin ze aangesloten zijn bij een lokale welzijnsorganisatie die in staat is organisatorische taken voor de vrijwilligers uit handen te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website