Projectomschrijving

In de gemeente Emmen is in de drie wijken Emmermeer, Emmerhout/Emmerschans en Angelslo sprake van hoger overgewicht bij jonge kinderen en lagere sportparticipatie. Partijen vanuit zorg, sport en gemeente hebben zich in een werkgroep verenigd om een ketenaanpak voor effectieve en structurele bestrijding van overgewicht 0-4 jaar op te zetten. De Sportimpulsaanvraag Kinderen Sportief op Gewicht zet uit drie bouwstenen de interventies Kinderdagverblijf in beweging, Opvoedingsondersteuning Orthopedagoog, Toolkit ouderparticipatie en overgewicht, Toolkit www.hetgezondevoorbeeld.nl, Voedingslessen Diëtiste, Beweegkriebels en Gymkids KNGU in. De jeugdverpleegkundige en de consultatiebureau artsen signaleren. De jeugdverpleegkundige is dossier eigenaar van het kind en gezin en gaat het gezin op gezonde leefstijl coachen en doorverwijzen naar passend sportaanbod. Gym en turnvereniging Emmen is de aanvragende sportvereniging. De Hanze Hogeschool assisteert bij monitoring en evaluatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website