Projectomschrijving

Het doel van Kom in beweging! is om jeugdigen met een verstandelijke beperking te begeleiden, motiveren en duurzaam te binden aan (aangepast) sporten en uitdagen tot een gezonde leefstijl. Hiertoe werken sport, school, zorg en ouders intensief samen.

Gedurende 2 jaar verzorgen verschillende sportverenigingen een clinic 'aangepast sporten' op de regionale Klimopschool (ZMLK) in Hilversum. Als blijkt dat een sport goed bij een leerling past, volgt individuele begeleiding naar de sportvereniging. Jeugdtrainers worden geschoold met het oog op behoud van nieuwe instromers.

Op school werken kinderfysiotherapeut, diëtist, jeugdarts en –verpleegkundige samen aan de individuele begeleiding. De leerkrachten en een gezond schoolbeleid dragen bij aan het aanleren van een gezonde leefstijl. Belangrijke instrumenten zijn: passend lesmateriaal, ouderworkshops, trainingen voor leerkrachten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website