Projectomschrijving

Hoofdaanvrager Full Contact Rijswijk heeft samen met lokale partners uit sport, zorg en onderwijs de afgelopen 2 jaar de handen ineen geslagen voor een Sportimpuls in Rijswijk ter bestrijding en preventie van overgewicht onder jongeren (12-18 jaar). Deze sportimpuls was noodzakelijk omdat overgewicht onder Rijswijkse jongeren zorgwekkend is vergeleken met regiogemeenten en het landelijk gemiddelde. Er werden in Rijswijk nog geen specifieke interventies uitgevoerd voor jongeren met overgewicht. De gebruikte interventie was Skills4life, van interventie eigenaar RiskCare Preventie. Er zijn in 2 jaar tijd 875 leerlingen tussen 12 en 14 jaar bereikt met lessen over gezonde voeding en leefstijl. 23 leerlingen hebben deelgenomen aan de aanvullende groepslessen over voeding. Aan de 3 Skills4life trajecten van 16 weken die daarop volgden hebben aanvankelijk in totaal 23 leerlingen meegedaan. Helaas viel een groot deel uit, waardoor slechts 6 deelnemers het traject volledig hebben doorlopen. De belangrijkste conclusie is dat Skills4life zowel voor de organisatie (projectgroep) als voor ouders en kinderen te intensief is gebleken en ondanks alles wat is geprobeerd moeten we concluderen dat het project niet het succes is geworden dat vooraf werd gehoopt. Ouderbetrokkenheid is een kritische succes- of faalfactor gebleken. In dit geval vooral de laatste van de twee. Veel van de deelnemers werden vanuit huis onvoldoende gestimuleerd om deel te (blijven) nemen en ouders bleken niet in staat het goede voorbeeld te geven, ondanks intensief contact met de diëtist. Een positief gevolg van het project is dat aanbod specifiek bedoelt voor kinderen met overgewicht in Rijswijk dankzij dit project is opgenomen in het structurele Happy Fit aanbod in Rijswijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website