Projectomschrijving

In eerste instantie zou Gymvereniging SV Schaesberg uit Landgraaf voor de doelgroep 2-13 jarigen met de interventies “Nijntje Beweegdiploma” en “Cool 2B Fit” van 1-10-2017 tot september 2019 de inactieve kinderen met (dreigend) overgewicht stimuleren tot een (blijvend) actieve en gezonde leefstijl, welke aandachtspunten voortvloeien uit de bedenkelijke niveaus m.b.t. bewegingsarmoede en de stijging aangaande overgewicht. In overleg met en met goedkeuring van Sportimpuls is besloten om de interventie “Cool 2B Fit” te vervangen door een tweede interventie van “Nijntje Beweegdiploma”. Voornaamste redenen hiertoe waren dat een tweede interventie “nijntje Beweegdiploma” bij nader inzien veel beter zou aansluiten bij de beoogde toegankelijkheid, borging en resultaatrealisatie. Met de dubbele “nijntje” interventie is hier meer dan aan voldaan: een structureel, aantrekkelijk, passend beweegprogramma creëren voor in eerste instantie 2-6 jarige Landgraafse kinderen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is.

  • Waar: De interventies hebben tijdens de projectperiode in aantal wijken in Landgraaf plaatsgevonden. Streven was een 3-tal wijken, dit zijn er uiteindelijk meer geworden. Na de projectperiode worden de opgestarte programma's structureel voortgezet en worden deze ook uitgezet in andere wijken binnen Landgraaf den zelfs buiten de gemeente.
  • Wie: Gymnastiek Vereniging SV Schaesberg in samenwerking met de gemeente en de lokale sport, zorg, welzijn en onderwijs partners.
  • Wat: een tweetal interventies "nijntje Beweegdiploma".
  • Hoe: de doelgroep is bereikt door intensief samen te werken met medische- en onderwijspartners, bestaande netwerken, lokale partners en door vooral te enten op het bereiken van de (groot) ouders, die zelf sportief actief zijn (geworden) en zich bewust vragen gaan stellen over de gezondheid en beweeglijkheid van hun (klein)kinderen. De doelgroep maakte kennis d.m.v. proeflessen, manifestaties en workshops op scholen. Alle lessen zijn door een deskundig leskader aangeboden, en er zijn er voedings- en gedragslessen gegeven door de inzet van lokale professionals.

Conclusie die kan worden getrokken is dat het initiatief "(Klein)kinderen Sportief op Gewicht Landgraaf" een schot in de roos is gebleken. Niet alleen vanwege deelname, echter ook gezien het besef bij (groot)ouders en scholen dat het bewegen op jonge leeftijd en gezonde voeding een onmiskenbaar iets is waarbij een letterlijk en figuurlijk gezonde basis wordt gelegd voor de verdere toekomst. Communiceren en het verbinden van de diverse (in)direct belanghebbende partijen is in het kader van draagvlak, participatie en borging een absoluut gemeengoed en voorwaarde om een en ander te initiëren en realiseren. Een projectleider om te verbinden, realiseren, analyseren en (door)ontwikkelen is een schakel die absoluut onmisbaar is in het totale geheel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website