Projectomschrijving

In de gemeente Overbetuwe zien wij bij de leeftijdsgroep 5-6 jaar een percentage overgewicht van 8 % maar wij zien dat oplopen tot 12 % bij de groep 10-11 jaar en bij de 13 en 14 jarigen tot 19 %. Het is dus belangrijk om op jonge leeftijd met leefstijlinterventies te starten. Er zijn in de gemeente Overbetuwe ca. 150 (aangepaste) sportmogelijkheden. Uit een onder de basisschoolleerlingen gehouden enquête blijkt dat het overgrote deel van de kinderen die niet sporten, wel wil sporten maar dat om uiteenlopende redenen niet doet. Middels dit programma willen wij daarom met groepen kinderen gaan werken aan het verkrijgen van plezier in bewegen, een betere motoriek, meer zelfvertrouwen en minder angst voor bewegen. Dit zal er voor zorgen dat kinderen met overgewicht en motorische ontwikkelingsachterstanden toegeleid kunnen worden naar het structurelere sport- en beweegaanbod. Een belangrijke rol in dit programma is ook weggelegd voor de ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website