Projectomschrijving

Het leefstijlprogramma RealFit is een landelijk erkende interventie voor jongeren met overgewicht in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Realfit wordt elke dinsdagmiddag aangeboden en bestaat uit activiteiten op het gebied van sport, voeding en ouderparticipatie. Leerlingen worden getest en zij die een te hoog BMI hebben worden uitgenodigd om extra te komen sporten en deel te nemen aan het voedingsprogramma. Jongeren krijgen sportbegeleiding en ook leefstijltraining om ervoor te zorgen dat zij ook na het project goed blijven eten en blijven bewegen. Mede om die reden wordt veel inspanning geleverd om ouders betrokken te krijgen bij het proces. Dit samen zorgt ervoor dat de kans op een blijvende verandering naar een gezonde leefstijl aanzienlijk wordt vergroot. Het terugdringen van overgewicht in Almere staat met verschillende project als Groen en Gezonde Verbinding, BOFT en JOGG hoog op de agenda. De resultaten van het Realfit-programma tot nu toe hebben de gemeente Almere in ieder geval overtuigd om voor de continuering van een interventie voor kinderen met overgewicht te kiezen. De gemeente investeert in het aanbieden van leefstijltrainingen voor de leeftijd 8 t/m 12 jaar. En tot slot is het continueren van het leefstijlprogramma opgenomen als kerntaak van de buurtsportcoach. De deelnemende scholen tot slot gaan zelfstandig verder met het project in een andere vorm, met eigen middelen, waarbij ze inzetten op sportstimulering voor iedereen en niet specifiek voor deze doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website