Projectomschrijving

Overgewicht onder jeugdigen in Vlaardingen komt veel voor. Om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten naar een daling is het van belang dat er een multidisciplinair programma opgezet wordt. De vraag om dit in Vlaardingen op te zetten is groot vanuit zorg/welzijn/onderwijs/gemeente. De interventie richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. Het doel van deze interventie is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas een gezond(er) gewicht krijgen. Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, bestaande uit drie pijlers: bewegen, voeding en eigenwaarde. De kinderen krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel.Ze worden intensief begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website