Projectomschrijving

Kerkrade staat bekend als één van de meeste ongezonde gemeentes in Nederland, wat zich onder andere uit in een hoog percentage overgewicht bij de jeugd. Het consortium wil met dit ZonMw-project daarom de interventie ‘Cool2BFit’ vanaf herfst 2018 aanpassen aan de lokale situatie en vervolgens implementeren (projectperiode 2 jaar). Het Cool2BFit programma wordt bovendien uitgebreid met een extra module waarbij individualiseren en begeleiden van de sportkeuze van het kind door een buddy centraal staat om de kans op duurzame gedragsverandering te vergroten. Door de multidisciplinaire aanpak worden zorg, welzijn, sport en onderwijs verbonden met als uiteindelijk doel om bewegen te stimuleren bij alle kinderen van 8 t/m 12 jaar. Consortium: Heton Kerkrade BV, An, Fysiotherapie Mijnes-van den Broek, Fontys Sporthogeschool, Bewust Diëtistenpraktijk, Psychologen Praktijk Kerkrade Heerlen, TCK'54, Gymnastiekvereniging Balans, Onderwijsstichting Movare, Stichting Cool2bfit en gemeente Kerkrade.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website