Projectomschrijving

Deze sportimpulsaanvraag met de multidiciplinaire interventie Cool2BFit schenkt aandacht aan bewegen, voeding en gedragsverandering. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8 tot 12 jaar krijgen een zeer afwisselend  sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en psychische aspecten, zoals zelfbeeld en pesten. Ouders worden tijdens ouderavonden voorgelicht over voeding, beweegactiviteiten met het hele gezin en het coachen van hun kind. Extra ouderparticipatie aandacht is er door de interventie Scharrelkids van het IVN dat tegelijk ook als cofinaciering wordt ingebracht. De betrokkenheid van de buurtsportcoaches vanuit de gemeente Emmen is belangrijk. Tijdens Cool2BFit veranderen de kinderen samen met hun ouders, onder deskundige begeleiding hun beweeg- en eetpatroon.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website