Projectomschrijving

In Beilen wonen 567 kinderen in de leeftijd 8-13 jaar. 21% van de kinderen heeft overgewicht of obesitas en in Beilen is sprake van lage SES. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8-13 jaar krijgen een zeer afwisselend sportprogramma aangeboden. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en psychische aspecten, zoals zelfbeeld en pesten. Ouders krijgen voorlichting over voeding, beweegactiviteiten en coachen van hun kind. Na opgedane ervaring uit eerdere Cool 2B Fit programma's in Drenthe is gekozen voor extra ouderbijeenkomsten omdat ouderbetrokkenheid cruciaal is voor structurele gedragsverandering. De betrokkenheid van de buurtsportcoaches, JOGG-regisseur is belangrijk ivm korte lijnen met de doelgroep, scholen, verenigingen en zorgpartners. Friesland Campina is co-financier en de gemeente heeft de toezegging gedaan voor borging vanuit  GIDS-gelden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website