Projectomschrijving

Met het project Brunssumse peuters in actie hebben we ingezet op enerzijds het creëren van kwalitatief hoogwaardige beweegmomenten voor alle peuters op de peuterspeelzaal en anderzijds hebben we extra ingezet (KidsXtra) op de kinderen die een motorische ontwikkelingsachterstand, overgewicht of angst voor bewegen hadden. De kinderen die hebben deelgenomen aan de lessen van KidsXtra hebben zich in 12 weken dusdanig snel ontwikkeld, dat ze na afloop van de projectperiode betere vaardigheden bezaten dan de kinderen die er niet aan hebben deelgenomen. Dit laat zien hoe kneedbaar en leergierig deze doelgroep is en heeft ons aan het denken gezet. De resultaten zijn de toeleiding geweest voor het ontwikkelen van een opleiding voor de pedagogisch medewerkers om de lessen van KidsXtra preventief in te zetten voor alle kinderen op de peuterspeelzaal (start januari 2018). De ouders hebben we op de hoogte gehouden van de vorderingen en hen middels ouderbijeenkomsten en tips voor thuis geholpen om ook thuis te werken aan de ontwikkeling van hun kind.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website