Projectomschrijving

In 2015 en 2016 hebben in de gemeente Smallingerland in totaal 33 kinderen (met één van hun ouders) deelgenomen aan het programma Beweegkruimels. Zij waren verdeeld over 4 groepen (in beide jaren in zowel het voor- als het najaar). Tijdens het programma hebben zij deelgenomen aan beweegactiviteiten en hebben ouders daarnaast beweeglessen en workshops over gezond opvoeden gevolgd. Door middel van een Beweegkaart hebben ouders de beweegactiviteiten geregistreerd, wat resulteerde in meer bewustwording over hun eigen beweeggedrag. De deelnemers hebben het programma zeer positief gewaardeerd en geven na afloop aan meer kennis te hebben over gezonde voeding, zich meer te realiseren hoe belangrijk hun eigen voorbeeldgedrag is en hebben beweging een grotere plek in hun dagelijkse bezigheden gegeven. Ruim 60% van de deelnemers heeft structureel meer beweging dan voor deelname aan het programma. Ouders geven aan meer bewust hun boodschappen te doen en er zijn zelfs vriendschappen ontstaan tijdens het programma. Tijdens de projectperiode hebben diverse ketenpartners samengewerkt in het project. Deze samenwerking is succesvol geweest. Met elkaar is goed gekeken naar de resultaten en inspanningen tijdens het project. Op basis hiervan is besloten Beweegkruimels in de huidige opzet geen vervolg te geven, maar wel de succesvolle onderdelen hieruit voort te zetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website