Projectomschrijving

Met het project werd duurzame sportdeelname van kinderen, met gezonde leeftsijl en gezond gewicht tot gevolg beoogd. Het streven was dat kinderen in kinderopvang en peuterspeelzalen en kinderen met overgewicht of verhoogd risico tot overgewicht enthousiast zijn over een leven lang in beweging. In december 2017 kwam het project na twee jaar tot een einde en er mag gesproken worden van een succes. In de peuterspeelzalen en de deelnemende locaties van de kinderopvang in Heerlen is bewegen tegenwoordig een vast onderdeel van het programma. 44 opgeleide trainers verzorgen enthousiast de beweeglessen en de 21 beweeg coordinatoren bewaken de voortgang en zorgen dat het bewegen duurzaam ingebed is. Vele foto`s van bewegende kinderen zijn de afgelopen twee jaar op Facebook geplaatst, waardoor het plezier aan bewegen ook met ouders gedeeld wordt. Ook zijn er tijdens de projectperiode in samenwerking met leden van de projectgroep extra activiteiten gerealiseerd zoals de eerste Heerlense peuterwandelvierdaagse en de beweegtas en Nijtnje Beweegfeest. In Heerlerheide, Meezenbroek/Schandelen en Hoensbroek zijn in het kader van het project ouder-kind-gymlessen opgestart en in ouderbijeenkomsten werd het belang van bewegen en een gezonde leefstijl met ouders besproken. Meer dan 403 twee- en driejarigen hebben tijdens het project beweeglessen gekregen van de trainers van Coriovallum. Het aantal reguliere groepen van GV Coriovallum is tijdens de projectperiode gegroeid van 2 naar 6. Daarnaast hebben de opgeleidde trainers in de kinderopvang en peuterspeelzalen talloze kinderen beweeglessen gegeven en gezorgd dat zij het Beweegdiploma in ontvangst konden nemen.

Jongste kinderen in Heerlen bewegen meer via peuteropvang

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website