Projectomschrijving

Algemeen hoofddoel was om kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar meer en beter te laten bewegen. Dit doel is gerealiseerd.

Algemene subdoelen waren:

 • Kinderen hebben meer plezier laten ervaren in spelen en bewegen. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische vaardigheden en minder overgewicht.
 • Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker.
 • Leidsters, ouders en docenten hebben meer kennis van bewegen en motorische en sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Leidsters, ouders en docenten spelen beter in op de belevingswereld van de kinderen.

  Deze subdoelen zijn ook gerealiseerd.


De lokale hoofdoelen waren:

 • De overgewichtsproblemen van 450 kinderen te verminderen
 • Meer kinderen te laten sporten en bewegen
 • Structurele deelname en doorgeleiding naar lokale sportverenigingen.

  Deze doelen zijn deels gerealiseerd. Het bereikte aantal kinderen is lager dan de beoogde 450.

De lokale subdoelen waren:

 • Een structurele lokale/regionale zorg- en sportpreventie en curatieve zorggroep bewerkstelligen.

  Dit is deels gerealiseerd. Er is samenwerking ontstaan tussen zorg- en sportaanbieders bij andere interventies.
 • (DAS gemeenten) aantonen dat samenwerking wel mogelijk is, effectiever en goedkoper kan binnen de keten sport, zorg, buurt en onderwijs.
 • Het project als slinger gebruiken voor meerdere sport- en zorgprojecten voor verschillende doelgroepen, namelijk 4-12 jarigen, 12-18 jarigen, ouders, en senioren.

  Deze lokale subdoelen zijn gerealiseerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website