Projectomschrijving

De gemeente wil meer Rotterdammers aan het bewegen krijgen en daartoe past het ook om de Urban Sports te stimuleren en faciliteren. Om dat te kunnen doen moet helder zijn wat Urban Sports zijn en op welke wijze ze het beste ondersteund kunnen worden. Wat pakt ‘de scene’ zelf op, wat is de rol van de overheid? Het ongeorganiseerd sporten in Nederland is sterk toegenomen. De ongeorganiseerdheid en individualiteit van de Urban Sports brengt met zich mee dat het een andere benadering van gemeentelijke overheidssturing vraagt dan de traditionele verenigingssporten. De definitie zoals door de gemeente Rotterdam wordt gebruikt is dat de Urban Sports een verzamelnaam van sporten zijn, die zich kenmerken door een vrij (over het algemeen niet of los georganiseerd), expressief en creatief karakter, die zich afspelen in een stedelijk/urbane setting. Het zijn sporten zoals, BMX, Freerunning, panavoetbal, 3x3 basketbal, bootcamp, skateboard enz In eerste instantie is de scene zelf aan zet. Hier kan de gemeente dan op aansluiten. Van belang is namelijk dat de gemeente inspeelt op de vraag uit de Urban Culture Scene en niet zelf denkt wat goed voor ze is. De gemeente neemt hierin een andere rol dan bij de traditionele (sport)cultuur. Een rol van de gemeente voor de Urban Sports is er voor te zorgen dat er voldoende faciliteiten voor de verschillende doelgroepen zijn. De leeftijdscategorie tot 12 jaar reist over het algemeen niet ver om te sporten. Met relatief kleine ingrepen kunnen de voorzieningen in de wijken worden uitgebreid. Zowel in aantallen als in functies. Bijvoorbeeld geïntegreerd in bestaande speelplekken met traditionele speeltoestellen of op een pleintje. Dit sluit aan bij de Sportnota en de visie Kom op naar Buiten! Dat de Urban Sports in de picture staan zien we onder andere doordat verschillende van deze sporten in 2020 een Olympische sport zijn. Maar hoe groot zijn deze sporten nu in de wereld, in Nederland, in Rotterdam? We weten nog niet zo veel over de Urban Sports. Met leefstijlen onderzoek weten we wel wat over de aantrekkingskracht van de Urban Sports en ook dat ze voor enkele bedrijven interessant zijn voor sponsoring. Maar wat de succesformules zijn, hoe op te schalen, de duurzaamheid van de sporten of methodieken te vergroten en wat de absolute aantallen urban sporters zijn, weten we niet. Met onderzoek, bijvoorbeeld gekoppeld aan de gesubsidieerde activiteiten, wil de gemeente meer innovatie, kennisdeling en promotie faciliteren. Daar is Rotterdam als jonge Urban City zeer geschikt voor en creëert daarmee ook een unieke nationale positie. Met dit beleidsplan wil Rotterdam de komende jaren de Urban Sports, onderzoeken, stimuleren en verbinden. Met de Urban Sporters geven we vorm aan Rotterdam als Urban City! Door het beleidplan Urban Sports van gemeente Rotterdam kan dit project structureel voortgezet worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website