Projectomschrijving

Gymnastiek en turnvereniging Oranje Blauw begon succesvol aan de taak om meer kinderen aan het sporten te krijgen in Nijmegen Oud-West. Vele scholen en daarmee ook vele kinderen, zijn bereikt. Door verschillende promotieactiviteiten, zoals clinics, turnshows, sportdagen en samenwerking met de gemeente Nijmegen, kon Oranje Blauw twee recreatieve turngroepen op woensdagmiddag in de wijk starten. Op het hoogtepunt waren dit 35 leden. Daarnaast heeft Oranje Blauw aan drie peutergroepen in Oud-West wekelijks peutergym aangeboden. Dit kwam neer op wekelijks ongeveer 40 kinderen. Door instroom van nieuwe kinderen en uitstroom van kinderen die naar de basisschool ligt het aantal kinderen dat daadwerkelijk peutergym heeft gevolgd nog iets hoger.

Een groot probleem bleek het vinden en behouden van 'sterk' kader voor de recreatie groepen. Omdat de doelgroep wordt gezien als uitdagend, is het van groot belangrijk om een ervaren trainer te hebben die bekend is met de doelgroep en voor een lange tijd vast op de groep kan staan. Met het wegvallen van de trainer die de groepen had opgestart (vanwege het ontbreken van een klik met de doelgroep) verdween het succes. Oranje Blauw kon geen nieuwe geschikte trainer vinden. Om de kans op het vinden van een trainer te vergroten, is de lesdag en lestijd verplaatst naar vrijdag aan het einde van de middag. Dit resulteerde in een terugval van het aantal leden tot 8. Er werd weliswaar een tijdelijke trainer gevonden, maar het is niet gelukt om dit voort te zetten. Door het ontbreken van een trainer heeft het bestuur van Oranje Blauw er helaas moet moeten kiezen om de groepen stop te zetten. De leden is aangeboden het turnen bij een andere groep van Oranje Blauw voort te zetten op een andere locatie.

Het belangrijkste leerpunt voor Oranje Blauw is dat de invloed van kader ontzettend belangrijk en essentieel is om lessen aan te kunnen bieden. Oranje Blauw heeft ervaren dat het erg moeilijk  is om 'sterk', goed opgeleid kader voor de doelgroep te vinden. Wel is het gelukt om ontzettend veel kinderen enthousiast te maken voor de gymnastiek-/turnsport en om vele ouders te bereiken. Het betrekken van ouders door middel van een turnshow verzorgd door de kinderen of door het organiseren van kijklessen blijkt goed te werken.Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website