Projectomschrijving

We hebben een goed kwalitatief sport- en beweegaanbod hoog in het vaandel staan, waardoor niet alleen een toestroom van meer dan 300 jongeren bewerkstelligd hebben, maar er is ook voldoende aandacht voor het behoud van deze jongeren door de potentiële jongeren goed op te leiden als trainers/begeleiders etc. Jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES) en de verschillende etnische achtergronden hangen samen met het beweeggedrag. Met name door een veilige sociale sportklimaat te creëren, door het zien van beweeggedrag van leeftijdsgenoten en dat van ouders en andere mensen met een voorbeeldfunctie (ambassadeurs) hebben ervoor zorg gedragen dat er veel animo was voor het project. Het inzetten van social media had een cruciale rol hierin.Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website