Projectomschrijving

Het project "Sterk door structureel te sporten in het Bildt" is een samenwerking tussen Sportschool Poelstra, Schoojudo, verschillende basisscholen en buurtsportcoaches en de Gemeente het Bildt. Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 6 weken het programma aangeboden van schooljudo. Hierbij staan de 7 waarden van schooljudo centraal; "Respect, Samenwerking, Beheersing, Discipline, Vertrouwen, Weerbaarheid en Plezier". Dit zijn ook de waarden die bij Sportschool Poelstra in de judolessen centraal staan. Tijdens deze lessen is er naast de lichamelijke en motorische ontwikkeling van de leerlingen dus ook erg veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Immers stoeien, rollen, vallen etc. zijn essentiële basiselementen in de ontwikkeling van een kind. Hierdoor zal het kind beter een weg kunnen vinden in onze maatschappij en "skills for life" mee krijgen. Na de schooljudo lessen kan het kind ook aansluiten bij een reguliere sportclub.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website