Projectomschrijving

De sportparticipatie in de in West gelegen wijken Kruiskamp en Schutskamp was het laagst van heel 's-Hertogenbosch. Om de sportparticipatie onder kinderen en jongeren (4-21 jaar)in deze wijken te vergroten is de interventie BuurtSportVereniging ingezet onder de naam 'Sportwijk West in Beweging'. Sportwijk West in Beweging heeft gedurende de projectperiode workshops georganiseerd variërend van sport-specifieke workshops tot school gerelateerde workshops. Maar liefst 15% van de deelnemende kinderen zijn ook daadwerkelijk lid geworden van een van de sportverenigingen. Om het sportaanbod te verbeteren zijn, vanuit de gedachte van train de trainer, ook trainersopleidingen gegeven. Er is een nieuwe jeugdcoördinator uit voortgekomen. De doelgroep is tijdens het project ook bevraagd naar hun behoeftes. Dit heeft onder andere geleid tot het aanstellen van een nieuw bestuur bij CHC om de aansluiting met de jeugd mogelijk te maken. Aan het einde van het project kunnen we concluderen dat Sportwijk West in Beweging heeft gezorgd voor nieuwe energie bij zowel de verenigingen als de buurt. Er staat een verbeterd sportaanbod, de sportparticipatie is toegenomen, de verenigingen hebben nieuwe leden en er is meer binding met de buurt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website