Projectomschrijving

Sportwijk Hambaken is als project een zeer geslaagde sportimpuls geweest voor de wijk Hambaken in
’s-Hertogenbosch. Zowel door het behalen van de meeste bij de aanvraag gestelde doelstellingen als wel door de verbeterde samenwerking tussen de deelnemende partners van Sportwijk Hambaken.
Men weet elkaar binnen Sportwijk Hambaken makkelijk te vinden en van elkaars krachten gebruik te maken door de samenwerking met het basis- (Brede Bossche School) en voortgezet onderwijs, als ook het hoger onderwijs, de wijkraad, het wijkteam, de gemeente in het algemeen en in het bijzonder de afdeling Sport en Recreatie en haar medewerkers die werkzaam zijn in de wijk Hambaken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website