Projectomschrijving

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen wij voetbalvereniging SVN samen met collega voetbalvereniging Sylvia, gemeente, onderwijs en lokale partners de sportparticipatie van kinderen en hun ouders in de woonkern Nieuwenhagen in de gemeente Landgraaf vergroten. Onze eerste prioriteit is de jeugd in onze wijk maar omdat ouders een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en omdat bij deze doelgroep ook veel winst is te halen willen we daarnaast een beweegprogramma voor ouders /verzorgers opzetten. Nieuwenhagen is een wijk met een zeer lage SES. Jeugd in deze kern beweegt minder dan het provinciale en landelijk gemiddelde. Hier willen we graag verandering in brengen. Sport en bewegen is een belangrijk bindmiddel voor jeugd. Op basis van de behoeften van de jeugd door hen te betrekken bij hun behoeften worden ideeën en een vernieuwend sport- en beweegaanbod gecreëerd. Het aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website