Projectomschrijving

Basketbalvereniging Rowic gaat in samenwerking met diverse partners aan de slag met het project “Sport’s Cool”. Deze interventie richt zich op kinderen van 7 t/m 12 jaar in 2 wijken in Dordrecht (Crabbehof/Wielwijk).
Hier bevinden zich veel huishoudens met een laag inkomen, is de sportparticipatie laag, het percentage kinderen met overgewicht hoog en zijn de sportvoorzieningen relatief beperkt. Er is een aantoonbare wens om meer te sporten en bewegen. Het doel is om de kinderen duurzaam te laten bewegen door het aanbieden van laagdrempelig sportaanbod (basketbal en Freerunning) in de buurt. Ze kunnen op een vaste dag en tijdstip terecht op de locaties. Tijdens de lessen staan de STAR-waarden centraal (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect). Ouders worden op meerdere manieren actief betrokken wat een stimulerende werking heeft op de sportparticipatie van de doelgroep. De lesgevers hebben daarnaast korte lijnen met het sociaal wijkteam en vervullen ook een signalerende rol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website