Projectomschrijving

Met Sportkanjerclub Bergen op Zoom realiseert de projectgroep een nieuw vraaggestuurd beweegaanbod voor kinderen in lage inkomensbuurten. Doel is bij ca. 120 kinderen gezondheidswinst te realiseren door ontwikkeling van de sociale en motorische vaardigheden. Hoofdaanvrager Sportcentrum De Karmel voert samen met een enthousiast projectteam het project uit. Met steun van specialisten is er veel aandacht voor monitoring, evaluatie & borging.

Project vindt plaats op (school)pleinen in de buurt en in sportaccommodatie De Karmel. Er wordt een 5 jarenplan opgesteld om de doelgroep te blijven vinden, informeren, interesseren en te binden.

Doelgroep: Primair: 4-12 jarigen met een kleine achterstand, onvoldoende beweging, met focus op lage inkomensbuurten in Bergen op Zoom. Secundair: ouders/opvoeders. Ouderparticipatie is belangrijk voor de realisatie van gezondheidswinst bij de doelgroep.

Intermediair: netwerk van lokale onderwijs- sport- en zorgprofessionals met een signalerende functie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website