Projectomschrijving

Sportieve Kans Twenterand richt zich voornamelijk op het verhogen van sportdeelname van jongeren (16-21 jaar) uit de woonkernen Westerhaar en Vroomshoop in de gemeente Twenterand. Het gaat om 538 jongeren uit gezinnen met een laag tot zeer laag besteedbaar inkomen (aandeel is gemiddeld 55%), waarvan we willen dat minimaal 10% lid wordt van een sportclub of sportschool. De hoofdaanvrager, tennisvereniging de Bosbaan uit Vroomshoop, wil namens de samenwerkende sportverenigingen gebruik maken van deze sportimpuls-regeling aan en de interventie Scoren voor gezondheid. Naast ROC van Twente en FC Twente worden de sportverenigingenbetrokken, zoals blijkt uit het samenwerkingsconvenant. Sinds januari 2016 heeft de Raadswerkgroep drugsproblematiek Twenterand zich beziggehouden met de vraag hoe de aanpak van drugsproblematiek in Twenterand verder verbeterd kan worden. Daarnaast zijn er in deze woonkernen, meer dan gemiddeld in Twente, veel vroegtijdig schoolverlaters. Ook dit vraagstuk is betrokken. Om de vraag te kunnen beantwoorden zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met onder andere jongeren, ouders en professionals. Uit diverse van deze bijeenkomsten is gebleken dat sport een belangrijk middel is en moet zijn bij de aanpak van deze problematiek. Onder andere verveling en verlaagde activiteit door digitalisering moeten worden voorkomen. Jongeren spiegelen aanbod met de steden en wat ze daar wel hebben en wat het platteland niet heeft. Het is maar “suf” op het platteland. Hierbij werd door ouders de activiteiten Scoren in de wijk en Scoren voor gezondheid van de Enschedese club genoemd, want daar had men via kennissen en familie gewag van gekregen. Overigens, uit de Nederlandse supporterskaart [bron: Data Tubantia] blijkt dat 60 tot 66% van de inwoners van Westerhaar en Vroomshoop supporter of fan zijn van Eredivisieclub FC Twente. De ervaringen met de activiteiten Scoren in de wijk en Scoren voor gezondheid zijn aanwezig bij het unieke side-programma van het ROC van Twente. Veel doelgroepjongeren waarop dit project zich richt volgen onderwijs bij het ROC van Twente. Het ROC wil dit met co-financiering koppelen aan sportclinics op locatie. De bedoeling achter dit initiatief is ervoor te zorgen dat jongeren niet alleen gaan sporten, maar ook dat ze de regie van hun leven weer oppakken om de kansen op het succesvol afsluiten van een opleiding te vergroten. De jongeren ontdekken hun eigen kwaliteiten en er ontstaat een groepsproces waarin veiligheid en hulp belangrijke kernelementen zijn. Het programma is opgebouwd uit modules gebaseerd op positieve gezondheid. Dit programma mag men volgen met behoud van uitkering en de partners en bedrijven uit het netwerk bieden stageplekken en vrijwilligerswerk. Jongeren kunnen een sportlidmaatschap verdienen in het traject. Dit is één van de activiteiten, maar er zijn er meer, zoals omschreven in het plan van aanpak. De sportverenigingen willen jongeren graag aan zich binden en een traject opzetten die jongeren motiveert om te sporten en zich persoonlijk te ontwikkelen naar werk. De interventie Scoren met gezondheid en de ervaring van de interventie eigenaar zijn waardevol bij de ontwikkeling en implementatie op maat voor de lokale situatie in Twenterand. Een docent ROC Sport en Bewegen zal samen met vierde jaars-studenten de ontwikkeling, uitvoering en begeleiding tijdens het project op zich nemen en samen met de combinatiefunctionaris een structuur opzetten voor de borging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website