Projectomschrijving

Budoschool Kai Sei en Budo Ryu Katsu verzorgen verschillende zelfverdedigingsdisciplines vanuit Budocentrum Zoetermeer. Beide scholen hebben een Fight Right Keurmerk behaald en zijn tijdens de Sportimpuls getraind in Respons. Binnen Respons wordt zelfverdedigingssport ingezet om pesten en groepsdruk te voorkomen en agressie en geweld tegen te gaan. De Responstrainers hebben voor 673 leerlingen van 5 basisscholen reeksen Respons van minimaal 7 lessen verzorgd. Na schooltijd hebben 69 kinderen kennis gemaakt met Respons. In het voortgezet onderwijs hebben 380 leerlingen reeksen Respons gevolgd. Daarnaast zijn 20 kinderen vanuit Kentalis, een instituut voor kinderen met een audiovisuele beperking, betrokken bij de Responslessen en volgen nu structureel zelfverdediging bij het Budocentrum. De trainers passen Respons niet alleen toe bij hun lessen in het onderwijs, maar verwerken de werkwijze ook in hun reguliere lessen aan de jeugd op het Budocentrum. Aanvullend op deze methodiek zijn de trainers ook opgeleid in themagericht coachen, het betrekken van ouders en marketing voeren voor sportclubs. Dit biedt hen de mogelijkheid om speciale doelgroepen optimaal te begeleiden. Gedurende de sportimpuls zijn verschillende evenementen georganiseerd om jeugd kennis te laten maken met zelfverdediging. In jaar 1 een Talentdag voor 70 basisschoolkinderen. In jaar 2 een clubkampioenschap voor 50 leden en niet-leden, een grootste Open Dag voor 40 bezoekers met clinics door vooraanstaande vechtsporters en een demonstratie met clinics tijdens de Nationale Sportweek. Ouders zijn actief betrokken door Stichting Piezo die in ouderkamers op scholen voorlichtingen hebben verzorgd over bewegen en gezonde voeding. Deze voorlichtingen zijn ook gegeven bij Wijksport en tijdens een ouderavond bij het Budocentrum. Daarnaast zijn 22 vrijwilligers door Piezo opgeleid tot bezoekmannen en bezoekvrouwen. Zij visiteren kwetsbare gezinnen in Zoetermeer en stimuleren hen tot (sport)participatie en gezonde leefstijl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website