Projectomschrijving

"Sportief buitenspelen" is een project dat is gestart in Vianen om meer kinderen te laten bewegen buiten gedurende het hele jaar door, want: steeds minder kinderen spelen buiten en buitenspelen is een goed middel om "normaal" beweeggedrag te bevorderen. We hebben kinderen avontuurlijke natuursprong activiteiten aangeboden. Bijvoorbeeld free runnen, boomklimmen, zakmesles, hutten bouwen. Kinderen hebben heel veel dingen geleerd en ze zijn uitgedaagd en "verleid" met avontuurlijke activiteiten om zo buitenspelen aantrekkelijk te maken. Er is een enorm positieve sfeer ontstaan rondom buitenspelen. Ook het constante bereik van het aantal kinderen is
een belangrijk resultaat geweest, zelfs in de winter. Totaal is 1,4% van de deelnemers aan dit project doorgestroomd naar een sportaanbieder, en in de winter wordt aantoonbaar meer buiten gespeeld dan 2 jaar geleden, een stijging van 35%. Ook zijn meer kinderen lid van een sportclub. Er zijn 4 leskisten ontwikkeld om buitenlessen te geven. Een mooi resultaat tot slot is dat we juist in de wijk waar veel maatschappelijke problemen zijn, veel kinderen hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Deze wijk staat wel bekend als "probleemwijk" ook als het gaat om participatie bij wijkactiviteiten. De opkomst is niet eerder zo groot geweest.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website