Projectomschrijving

Er is een behoeftepeiling uitgezet in het basisonderwijs. Dit was de basis voor het organiseren van de sportieve activiteiten, vervolgens zijn in totaal 11 sportactiviteiten georganiseerd, het grootste gedeelte voor de jeugd, maar de secundaire doelgroepen zijn niet vergeten. Wij zijn erg tevreden over het aantal georganiseerde activiteiten.
Er is een wandelgroep opgezet, een yogagroep, 2 dansgroepen en een bootcampgroep. Er is gepoogd een mtb groep op te zetten, echter het bos mocht niet gebruikt worden voor de trainingen. Daarnaast is een biljartgroep ontstaan, met steun vanuit Vitaal Wilhelminaoord. In totaal zijn 110 jongeren actiever gaan sporten. Een deel hiervan was inactief, een deel was al actief, maar is extra gaan bewegen. Dit vinden wij een bijzonder positieve uitkomst! De werkgroep Vitaal Wilhelminaoord blijft voortbestaan, met ondersteuning vanuit de gemeente (BSC). Er wordt actief geworven (naar werkgroepleden) onder de inwoners, om de betrokkenheid te vergroten. Met name de wandelgroep, die inmiddels 20 vaste leden telt, is hier een mooi voorbeeld van. Mensen nodigen elkaar uit om deel te nemen. Verder zijn de aanschuiftafels belangrijk: inwoners die behoefte hebben aan (extra) sociale contacten krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, tijdens het eten, in het dorpshuis. Er is een AED/ reanimatie cursus gegeven en het kader van de voetbalvereniging is versterkt, voor de opleiding van jeugdleden tot trainer. Verder hebben ouders voorlichting gekregen over het voorkomen van blessures.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website