Projectomschrijving

Het project Sport4You richt zich op jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar uit de Rivierenwijk wat aandachtsgebied is. Een groot deel van deze kinderen zegt het lidmaatschap van sportverenigingen in groep 6, 7 of 8 op. Met het project worden kinderen opnieuw bij verenigingen betrokken en wordt geprobeerd ze bij de start van het voortgezet onderwijs sportief actief te houden.

8 Sportverenigingen, 4 basisscholen en Sportbedrijf Deventer werken samen om kinderen opnieuw bij sportverenigingen te betrekken, lid te laten worden en te voorkomen dat ze afhaken met sporten. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van de interventie Sportspot.  Dit gebeurt binnen schooltijd tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

Vervolgens vindt een buitenschools aanbod plaats op school, gevolgd door een sporttoernooi. Uiteindelijk kunnen kinderen proeftrainingen bij de verenigingen volgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website