Projectomschrijving

Deze sportimpuls interventie heeft plaatsgevonden in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp. Een wijk waar sport en bewegen onder jongeren niet vanzelfsprekend is. Mede daardoor is onder de leeftijdscategorie 4 tot 19 jaar 20,5% overgewicht (15% in de Haarlemmermeer) Verder is het aantal jongeren uit Graan voor Visch dat lid is van een sportbond 24,3% (15-25 jaar) lager dan het Haarlemmermeerse gemiddelde (39%). Gedurende de interventie zijn in samenwerking met wijkbewoners 4 structurele beweegactiviteiten opgezet. Te weten basketbal, dans, kickboks voor meiden en fitnessvoetbal. Deze activiteiten hebben geleid tot een totaal van 88 structurele deelnemers. Daarnaast zijn door samenwerkingspartners en wijkbewoners 2 grote evenementen gerealiseerd. Het panna knock-out toernooi en het afsluitende Heroes of the Future kickboksgala. Beide activiteiten zijn een groot succes geworden. De activiteiten die voortkomen uit de sportimpuls hebben gezamenlijk geleid tot 410 unieke deelnemers. Het voorgenomen plan om jongeren uit de wijk te laten participeren in de organisatie/opzet van activiteiten heeft goed uitgepakt. Bij de structurele activiteiten en de 2 grote evenementen zijn in totaal 28 unieke jongeren betrokken geweest bij de totstandkoming. Tot slot kunnen we zeggen dat sport en bewegen in Graan voor Visch gedurende de sportimpuls interventie aan populariteit heeft gewonnen. Dit komt o.a. ten uiting in het aantal jongeren dat ook na afloop van de interventie structureel blijft sporten. Van de 88 deelnemers aan wekelijkse activiteiten zijn er 35 doorgegaan met sporten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website