Projectomschrijving

Door het beschikbaar stellen van een laagdrempelig en divers sportaanbod heeft Sportimpuls gezorgd voor een maatschappelijke verandering in de wijk Strijp. Het aanbieden van BMX en rugby in de wijk heeft ervoor gezorgd dat er, naast de mogelijkheid om te sporten voor iedereen, ook een ontmoetingsplek is ontstaan voor de jeugd. Het creëren van een veilige omgeving vergt samenwerkingen tot alle onderdelen in een wijk. Deze samenwerkingen zijn mede door het project Sportimpuls tot stand gekomen of verbeterd. Zo zijn er connecties met nieuwe stakeholders gemaakt en zijn de huidige sportaanbieders betrokken bij het project. Tijdens het project is de doelgroep jeugd meer dan bereikt. Er is mogelijk een nieuwe doelgroep ontstaan, namelijk de ouderen die kunnen worden opgeleid als begeleider/coach van de jeugd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website