Projectomschrijving

Doel van het project is om deze kinderen duurzaam te laten sporten en om hierbij de ouders actief te betrekken. Een projectgroep is samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van BSO Humanitas en Punt Welzijn, die in samenwerking met sportverenigingen en basischolen (en andere organisaties) het project op gaan zetten.
Met als doel: Kinderen op de basisscholen in de wijken Boshoven, Groenewoud en Keent in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod aan te bieden door onder andere het aanbieden van de sport- en spelbox en het inzetten van verenigingstrainers/vrijwilligers van sportverenigingen waardoor ze per schooljaar kennismaken met 9 mogelijke vormen van sport (starten met volleybal, basketbal, badminton en handbal) die in verenigingsverband binnen de gemeente Weert worden aangeboden. De kinderen maken zo kennis met een gevarieerd sportaanbod om zo de structurele participatie te verhogen en om kinderen langer bij een sportvereniging te behouden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website