Projectomschrijving

De SSV Vinkhuizen heeft na twee jaar looptijd helaas niet haar doelen gehaald, zoals we van te voren gehoopt hadden. Ondanks het goede en positieve proces dat de samenwerkingspartijen met elkaar hebben doorlopen en de initiatieven die hieruit zijn voortgekomen, heeft het helaas geen structurele leden opgeleverd. Wel hebben veel kinderen deelgenomen aan de clinics en zijn dus in contact gekomen met verschillende sporten. Er zijn dus wel een aantal mooie verbindingen gelegd, vooral tussen verenigingen, het onderwijs en het BSlim team van Vinkhuizen. Het Bslim team bestaat uit verschillende organisaties in het onderwijs, jongerenwerk, sportraad HvdSG en gemeente. Gezamenlijk willen ze kinderen van 0-15 laten bewegen, De ideale samenwerkingapartner dus voor de SSV als het gaat om PR bv. De samenwerkingspartners vinden elkaar inmiddels makkelijk doordat er de afgelopen twee jaar intensief is samengewerkt. Ondanks dat er initiatief is genomen om maar liefst vijf SSV's op te zetten bleven de deelnemers weg. Dit heeft niet direct aan de PR gelegen, er zijn met regelmaat binnenschoolse clinics georganiseerd op de scholen en er is veelvuldig geflyerd. Ook binnen het Bslim team terugkerend besproken hoe we de SSV tot een succes kunnen brengen. We hebben bv. ook nog koppelingen gezocht met bv. sportdagen en de BSO's. Kortom, wel de verbindingen, maar nauwelijks structurele deelname. Mogelijk te maken met het aanbod dat al in de wijk aanwezig was en waar dus al veelvuldig gebruik van is gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website