Projectomschrijving

1167 van 5 scholen hebben wij in 2 jaar tijd bereikt met Schooljudo. 1028 kinderen kwamen in aanmerking voor naschools aanbod. In totaal hebben daarvan 105 kinderen naschools aanbod gevolgd (10,2%) en zijn daarvan ongeveer 30 kinderen lid geworden (28,5%). De samenwerking met de betrokken partijen is goed verlopen. Iedereen heeft het project als ontzettend waardevol ervaren. Eén van de vijf scholen heeft reeds toegezegd het aanbod voor minimaal vijf jaar te continueren. Van de andere vier scholen krijgen we hierover snel uitsluitsel. Oftewel, er wordt hard gewerkt aan de borging. Doordat scholen Schooljudo opnemen in hun beleid blijven we een continue aanwas van potentiële jeugdleden creëren. Ieder jaar weer leiden we op deze manier kinderen toe naar structurele sportdeelname. Vanuit de Sportimpuls hebben we investeringen kunnen doen waar we dus nu op verder kunnen bouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website