Projectomschrijving

In de wijk Haveltermade in Meppel is de sportimpuls Schoolactieve Verenigingen succesvol afgerond. Er is in twee jaar heel veel positieve en sportieve energie in de wijk Haveltermade gestoken. Sportverenigingen weten nu de weg naar de scholen te vinden en andersom. Doordat er geen sportverenigingen een vaste standplaats hebben in deze wijk was deze impuls wel nodig voor bekendheid en het opzetten van samenwerkingsverbanden. We zijn met name trots op het samenstelde schoolsport en naschoolse sport boekje met de makelaarsfunctie tussen scholen en sportverenigingen. Het fijn dat dit in het kader van de borging structureel in digitale vorm onderdeel blijft van de activiteiten van de Buurtsportcoaches van Meppel Actief. En dat alle basisscholen en sportverenigingen in Meppel hier nu aan meedoen. Daarnaast zijn we heel trots op het grote aantal beweegmomenten dat we gerealiseerd hebben voor de kinderen in de wijk Haveltermade. En de constatering dat er sprake is van verbetering van de gezondheid en het leefklimaat van de doelgroep. Succesfactor is het enthousiasme van de basisschool en de bewustwording dat sport en bewegen bijdraagt aan verbetering van de leerprestaties en het schoolklimaat. De scholen zijn onder andere ook gaan meedoen aan de Daily Mile. Het samengestelde schoolsport en naschoolse sport boekje heeft een makelaarsfunctie tussen scholen en sportverenigingen en is nu eenmalig gedrukt maar blijft structureel in digitale vorm onderdeel van de activiteiten van de Buurtsportcoaches van Meppel Actief. Leerpunten binnen dit project zijn de steeds toenemende druk op de vrijwilligers binnen de sportverenigingen en de moeizame ouderparticipatie. We hebben de sportverenigingen extra ondersteund met kennisoverdracht en coaching voor het lesgeven aan specifieke doelgroepen. En door het aanbieden van de cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd. De cursus MVKT heeft voor alle participerende sportverenigingen tussen de 10 en de 30 nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website