Projectomschrijving

Boks het voor Elkaar heeft met relevante partners in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West de interventie ‘Respons’ van het NIVM aangeboden. De focus lag op het verzorgen van een breed, vernieuwend en duurzaam sportaanbod in de wijken Slotervaart, Overtoomse Veld en Slotermeer. Daarnaast is ingezet op het omgaan met pesten en groepsdruk (primair onderwijs), het leren omgaan met agressie (voortgezet onderwijs) en op het leren omgaan met (gevoelens van) onveiligheid (middelbaar beroepsonderwijs). Totaal bereik: ruim 2240 jongeren, waarvan er 245 lid werden van een sportclub. Doorstroom naar structurele sportparticipatie en (verenigings) lidmaatschap is bevorderd te door te werken met waardebonnen voor proeflessen, met voordelige instapabonnementen, flexibele opzegvoorwaarden en door 12 keer een Open Sportinloop in het stadsdeel aan te bieden waar de jeugd kennis maakte met ons sportaanbod (bereik bijna 2500 jongeren, waarvan er 220 lid werden van een sportclub) Ouders zijn structureel betrokken door ouder-kind trainingen te verzorgen, aantrekkelijke abonnementen aan te bieden, relevante voorlichtings- en infobijeenkomsten te organiseren en te wijzen op en begeleiden bij sportstimuleringsmogelijkheden (stadspas en jeugdsportfonds).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website