Projectomschrijving

‘Respons van en in Amsterdam Noord’ dringt de beweegachterstand onder jongeren in Amsterdam Noord terug en bevordert een gezonde leefstijl. De ingezette interventie Respons heeft daarnaast een sterk educatief element. Jongeren leren op gepaste wijze om te gaan met lastige situaties. Het vraaggestuurde programma wordt door Delda Sport getrokken. Partners zijn VO scholen, sportverenigingen, welzijn, DMO Stadsdeel Noord en interventie-eigenaar NIVM. Het impulsprogramma sluit naadloos aan bij de gemeentelijke ambities voor sportstimulering in de wijken die een lage SES-score kennen. Door de warme overdracht naar sportverenigingen en betrokkenheid van de ouders wordt een goede basis gelegd voor een blijvend effect op de leefstijl van de betrokken jongeren van 12-16 jaar. Met deze impuls gaan meer jongeren sporten. Door de borging wordt een structuur van samenwerking ontwikkeld zodat ook na het programma blijvende positieve effecten worden behaald.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website