Projectomschrijving

In de afgelopen projectperiode zijn 150 klassen/groepen bereikt met het weerbaarheidsproject Respons. Op 26 onderwijslocaties (basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) hebben we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het sociale klimaat binnen de groepen en aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen zelf. Ook de acht buitenschoolse ouder-kind-trajecten, waarbij ook GGD en GGZ zijn betrokken, zijn succesvol afgesloten. Het sportstimuleringsgedeelte binnen het project is helaas, door externe omstandigheden, minder tot zijn recht gekomen. Door inzet van trainers Budocentrum Chikara  heeft de vereniging een belangrijke rol t.a.v. weerbaarheid binnen de gemeente verworven en heeft de vechtsport een prima imago opgebouwd. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website