Projectomschrijving

Gymnastiekverenigingen SSS Grou en Hercules Aldeboarn/Akkrum/Nes maken het mogelijk dat veertien scholen lessen aan kunnen bieden aan de groepen 1 en 2 volgens het nijntje Beweegdiploma. Dit is een erkend beweegprogramma. Er wordt samengewerkt met gymnastiek- en sportverenigingen, buurtsportcoaches, jeugdgezondheidszorg en jeugdsportfonds om dit mogelijk te maken. In juni 2019 hebben circa 400 kinderen uit negen dorpen Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten, Wergea, Wytgaard en Wirdum een Beweegdiploma gehaald. Door alle kinderen het programma aan te bieden, worden ook de kinderen die opgroeien in armoede bereikt en kinderen met overgewicht en/of motorische achterstand. Door kennismaking met plaatselijke sportmogelijkheden worden kinderen (en hun ouders) gestimuleerd om lid te worden van een vereniging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website