Projectomschrijving

Kinderen van Brede School De Melodie in Rijswijk zijn structureel in beweging. Iedere dinsdag verzorgt de combinatiefunctionaris in samenwerking met juniorcoaches van groep 7 en 8 Beweeg Wijs spellen op het speciaal daarvoor aangepaste schoolplein. Het gestructureerde buitenspelen vermindert het aantal conflicten op het schoolplein en brengt de kinderen veel plezier. Peuters van de kinderopvang in de Brede School volgen wekelijks peutergym van de combinatiefunctionaris. Buiten schooltijd wordt het aantal beweegmomenten van kinderen gestimuleerd door gratis activiteiten als sportkennismakingslessen, Sport en Spel instuif en activiteiten op het Cruyff Court. Ook maken kinderen uit de wijk na schooltijd gebruik van de aangebrachte Beweeg Wijs belijning op het schoolplein. Beweeg Wijs is financieel en inhoudelijk geborgd. Ook de komende schooljaren blijven kinderen structureel bewegen via de Beweef Wijs methodiek op school.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website