Projectomschrijving

Dit plan is opgesteld door Sportschool Ikigai met als doel om middels Schooljudo 900 kinderen (per jaar) in Bergen op Zoom plezier te laten ervaren in bewegen en vervolgens sport een vast onderdeel te laten uitmaken van hun leven. Het plan wordt uitgevoerd als project onder de vlag van JOGG in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, De FitFabriek, Schooljudo en de GGD. Wanneer kinderen plezier ervaren in bewegen zullen zij eerder geneigd zijn om voor een leven lang sport te kiezen. Middels de interventie Schooljudo zullen wij kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar afkomstig uit de lage SES wijken Gageldonk, Fort Zeekant, Warande, Borgvliet bereiken. Schooljudo is een traject wat ingezet wordt tijdens schooltijd. Om de doelgroep in contact te brengen met het lokale sportaanbod worden kinderen, leerkrachten en ouders gefaseerd begeleid en gee¨nthousiasmeerd voor lidmaatschap bij de lokale sportclubs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website