Projectomschrijving

Sportvereniging Kunst en Kracht is in samenwerking met verschillende speciaal onderwijs scholen en het steunpunt aangepast sporten gekomen tot structureel freerunaanbod voor kinderen met een gedragsproblematiek. Het plan van aanpak was gebaseerd op een combinatie van de beproefde interventies ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF en ‘freeunning’ van de KNGU. Het freerunXtra aanbod sluit goed aan de toenemende vraag naar freerunning voor kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. De kans op structurele deelname is vergroot door de geleidelijke aanpak van schoolsport naar verenigingslidmaatschap. Daarnaast is een trainer met expertise van en feeling voor deze doelgroep essentieel. De trainers werd structureel ondersteund door een vrijwillig pedagogisch kader vanuit K&K. Om de doelgroep blijvend te laten deelnemen aan freerunXtra is de les direct opgenomen binnen de bestaande structuur van de vereniging en werd een vergelijkbare contributie geheven. De samenwerking met bepaalde speciaal onderwijs scholen zal blijven bestaan en bovendien wordt de toevoer van nieuwe leden actief gestimuleerd door de sportcoach van het steunpunt aangepast sporten.

Freerunxtra: freerunnen voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website