Projectomschrijving

Met deze sportimpuls van Taekwondo Olympic Den Haag werken partners sport, welzijn, onderwijs en buurtouders samen om voor inactieve jeugd van 6-21 jaar meer beweegaanbod te realiseren. Deze jeugd woont in lage SES wijken in Escamp (Moerwijk, Zuiderpark&Morgenstond).

De interventies “Sportmix” voor PO en “Sport in de wijk” voor het VO bieden aantrekkelijk en toegankelijk sportaanbod. Jongeren worden gestimuleerd om buiten schooltijd meer te bewegen. Er wordt gewerkt aan fitheid en mentale conditie. Ook zelfontplooiing, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en de sociale verbinding met leeftijdsgenoten wordt aangepakt. Dit draagt bij aan het versterken van de gezondheidsvaardigheden. Ouders worden betrokken om de ouder-kind relatie te versterken en er wordt een aparte meidengroep opgezet.

Verenigingen bouwen in 2 jaar kennis op van de doelgroep, wat de basis legt voor duurzame deelname van de doelgroep en het vergroten van de doorstroom naar sportverenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website