Projectomschrijving

Buurtsportvereniging Rondom de Zomervaart heeft plaatsgevonden van nov '16 - okt '18, in Haarlem Oost. De resultaten bestaan uit een 11-tal structurele activiteiten (vernieuwend aanbod of bestaand aanbod bij nieuwe verenigingen) en een jongeren participatieproject, Next Generation, voortvloeiend uit matches tussen sportverenigingen, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, sportbuurtwerk, buurtsportcoach, onderwijs en buurtbewoners. Na 2 jaar is 35% lid geworden van de vereniging en nemen wekelijks 20 jongeren deel aan de Next Generation. Deze impuls heeft geleid tot een nauwe samenwerking tussen een grote diversiteit aan bovengenoemde partners. Deze samenwerking is in 2 jaar tijd diepgeworteld en zal voortgezet worden na de sportimpuls periode. Daarnaast zijn diverse vrijwilligers opgeleid op het gebied van EHBO, Nijntje Beweegdiploma, Motivational Interviewing en zijn diverse jongeren gestart met een LSR opleiding. Al deze deskundigheidsbevorderingen leiden tot duurzaamheid van de activiteiten en samenwerkingen. Tijdens deze impuls zijn er in totaal 45 nieuwe vrijwilligers geworven en actief geworden bij zowel wijkactiviteiten,
als de sportvereniging of 'community' van de wijk Haarlem Oost. Daarnaast zijn 10 van de 11 activiteiten geborgd en zullen dus doorgang vinden na afloop van de sportimpulsperiode.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website