Projectomschrijving

In de Europarei in Uithoorn zijn bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties hard aan het werk geweest met een integrale aanpak voor de wijk: de BSV (Buurt Sport Vereniging) Europarei. Door deze aanpak is leefbaarheid voor kinderen en jongeren in de wijk vergroot en is hen een kans te geboden zich te ontwikkelen. Dit alles is gegenereerd in samenwerking met inwoners zelf. Maar liefst 21 partners hebben zich ingezet. De partners zijn onder te verdelen in: sportaanbieders, uitvoerings- en netwerkorganisaties, vertegenwoordigers doelgroepen en onderwijs. Naast de partners zijn er 6 vrijwilligers uit de wijk actief geweest binnen de BSV. In 2 jaar tijd hebben 16 verschillende activiteiten plaatsgevonden voor verschillende doelgroepen. De BSV Europarei is meer gebleken dan alleen sport. Het heeft de sociale cohesie, participatie van inwoners, leefbaarheid en talenten van deelnemers vergroot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website