Projectomschrijving

Zwanenburg is een van de grootste kernen van de Haarlemmermeer. Het heeft geen middelbare school, waardoor de jongeren de binding met het dorp verliezen. Op de lagere school zijn de kinderen nog vaak lid van een sportvereniging. Een nog groter % dan landelijk stopt echter mede omdat ze het niet kunnen combineren met school. Er zijn voor hen geen betekenisvolle activiteiten die passen bij deze turbulente levensfase. Met name in deze wijk, waar de sportparticipatie en lidmaatschap bijzonder laag is, de doelgroep weinig financiële middelen heeft en het voor de jongeren niet mogelijk is om buiten de wijk te sporten, is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren belangrijk. De partners uit deze aanvraag willen een sportaanbod ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren. De interventie die beide doelen bereikt is de buurtsportvereniging. Deze heeft een dubbeldoelstelling; het verbeteren van het sportaanbod en het benutten en vergroten van de betrokkenheid in de kern!

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website