Projectomschrijving

Boksvereniging NABA heeft met succes het project 'Boks je fit voor iedereen' afgerond. Dankzij de Sportimpuls heeft NABA nieuwe doelgroepen bereikt en nieuwe samenwerkingen aangegaan en geborgd. Er traint nu twee keer per week een jeugdgroep in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met wekelijks betrokken ouders langs de kant. Er is een jongerengroep die twee keer per week komen boksen en er worden jaarlijks meer dan 100 clinics gegeven op de omliggende VO scholen in de wijk en Nijmegen. Er is in samenwerking met partners uit Voorzieningenhart 't Hert een damesgroep opgestart die wekelijks komen sporten met gemiddeld 17 deelnemers. Daarnaast is er regelmatig overleg met de samenwerkingspartners en sluit NABA aan bij belangrijke activiteiten in de wijk. Het ledenaantal is door het aanspreken van de nieuwe doelgroepen toegenomen en de bekendheid vergroot. Ook is het imago van boksen daardoor positief veranderd en is het voor alle doelgroepen duidelijk; Boksen is voor iedereen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website