Projectomschrijving

Beweegkriebels werd door de ouders als leuk en nuttig ervaren. Meerwaarde: meer en beter contact met hun kind en andere ouder(s) in hun buurt. Samen praten over thema's als opvoeding, uitwisselen van ervaringen, gezonde voeding, enz. wordt positief ervaren. De meeste ouders zijn thuis ook meer gaan bewegen met hun kind. En
daardoor is het contact met hun kind verbeterd. Werving en de opkomst van ouders die zich aangemeld hadden is het gehele project een probleem geweest. Er kwamen voldoende aanmeldingen maar bij het startmoment wilden of konden veel ouders niet meer deelnemen. Borging is niet gelukt doordat er niet voldoende animo is in de wijk door verschillende oorzaken. Een aantal ouders zijn na BK doorgegaan met vervolgtrajecten: Scoren met Gezondheid, vrijwilligerswerk in hun wijk, betaald werk, beroepsopleiding ROC en/of een taaltraject.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website