Projectomschrijving

 Met de komst van B-Fit op OBS F.H. Jansenius de Vries en CBS De Rank hebben de scholen samen met de sportverenigingen een grote sprong gemaakt in de ontwikkeling van gezond en actief beleid binnen de scholen. Een belangrijk punt is dat er met de leerkrachten is gekozen voor de verschillende interventies van B-fit. Dit heeft er voor gezorgd dat zij zich betrokken voelden en dat zij deze interventies zelf gepland hebben. Het thema gezondheid is onder bijna alle doelgroepen gaan leven door spelactiviteiten, nieuwsbrieven gezondheidsworkshops, en ouder gesprekken. Door zichtbaar te maken via lokale media, kranten, twitter en school nieuwsbrieven. Door zichtbaar te maken wat er op de scholen gebeurde heeft dit een grote groep mensen bereikt en is er draagvlak gecreëerd onder deze brede groep. Het geven van verschillende sportclinics heeft naaste extra beweging er ook voor gezorgd dat kinderen een veel breder beeld krijgen van de sporten die bij hun in de buurt gedaan kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website