Projectomschrijving

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op drie scholen om inactieve jongeren en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en jongeren, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit stimuleert een duurzame sport- en beweegdeelname en het gebruik van gezonde voeding. Voor de borging van ons beweegprogramma is een samenwerkingsverband gecreëerd om de doelgroep in haar directe leefomgeving te benaderen. Door deze aanpak en de keuze voor B-Fit is het voor een groot deel gelukt om voor de doelgroep de gezonde keuze een gemakkelijke keuze te laten zijn. Gedurende de projectperiode is de gemeente tussentijds geïnformeerd over de voortgang en de behaalde successen, zoals het hardlopen in de wijk met niet-westerse moeders, de ouderavonden over vitaliteit, de oprichting van een schoolsportcommissie en de realisatie van de gezonde schoolkantine. De gemeente is enthousiast en wil graag, dat de in gang gezette beweging een vervolg krijgt, op de scholen, maar ook in de wijk. Daar waar mogelijk ondersteunt zij deze beweging en doet daarin mee.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website